Parkeerboete en naheffingsaanslag

In Delft gelden regels voor het parkeren van uw voertuig. Als u deze regels overtreedt, kunt u een parkeerboete krijgen.
U kunt op twee manieren beboet worden als u niet betaalt voor uw parkeerplaats:

  • Als u op een plek staat waar u wel mag staan met een vergunning of tegen betaling, maar niet betaalt en/ of geen vergunning hebt, krijgt u een zogeheten naheffing, omdat parkeergeld officieel een gemeentebelasting is. Deze wordt door Invoned in opdracht van ParkerenDelft geïnd.
  • Als u op een plek staat, waar u niet mag parkeren (bijvoorbeeld op de stoep of in een bocht), heet dat foutparkeren en die boetes worden door het CJIB geïnd, net als andere verkeersboetes. Bezwaar maken hiertegen kan alleen via het CJIB.

Naheffingsaanslag betalen

Heeft u een ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’ ontvangen? Dan kunt u deze binnen drie dagen direct betalen (via internet) of aan ons loket aan de Zuidwal (wij accepteren alleen pinbetalingen).

Is de naheffingsaanslag ouder dan drie dagen, dan krijgt u een duplicaat naheffingsaanslag thuis gestuurd via Invoned met mogelijkheden om te betalen.

Binnen drie dagen kunt u betalen via het naheffingsaanslag formulier. U kunt ook betalen aan het loket aan de Zuidwal. Hier kunt u niet contant betalen.

Een naheffingsaanslag ouder dan drie dagen, kunt u niet via ParkerenDelft betalen. U krijgt een duplicaat naheffingsaanslag thuis gestuurd via Invoned. Daarin staan de mogelijkheden om te betalen. Voor meer informatie, zie delft.invoned.nl.

Het totaalbedrag van de naheffingsaanslag bestaat uit twee delen:

  • Het geldende uur- of dagtarief van de parkeerplaats (afhankelijk van het type parkeerplaats; in het gebied voor vergunninghouders betaalt u het tarief van een dagvergunning)
  • De kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag (€ 61,00).