Onterechte waarschuwingen en beschikkingen “de knip” Kristalweg

Door een combinatie van factoren die zich toevalligerwijs tegelijkertijd voordeed, zijn er de afgelopen week naast terechte, helaas ook onterechte waarschuwing en beschikkingen verstuurd die betrekking hebben op de verkeersknip bij de Kristalweg en de autoluwe binnenstad.

Dit probleem heeft uiteraard geleid tot veel vragen en onduidelijkheid en in die gevallen dat mensen zich bij ons gemeld hebben, en wij inderdaad constateerden dat het onterecht was, hebben we de bewuste waarschuwing ingetrokken of de beschikking geseponeerd.

Ondertussen hebben we ook voor die gevallen waarin de klant zich niet gemeld had, én de waarschuwing/beschikking onterecht was, de situatie gecorrigeerd; dit houdt in dat ook in die gevallen de waarschuwingen ingetrokken zijn en de beschikkingen bij het CJIB geseponeerd zijn. Ons dringende advies is om, vóórdat u zelf met het CJIB contact opneemt, eerst contact op te nemen met onze klantenservice om te kijken of de door u ontvangen beschikking terecht is opgelegd !!

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande toch nog vragen, dan wordt u verzocht een mail te sturen naar klantenservice@parkerendelft.com.

Inmiddels hebben we maatregelen getroffen waardoor dezelfde combinatie van factoren niet opnieuw tot dit probleem kunnen leiden.

 

Excuses voor de overlast.