Wijzigingen handhaving parkeerregime per 1-3-2020

In het “Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2019” , vastgesteld door de gemeente op 26 september 2019, zijn o.a. de wijzigingen in onderstaande tabel goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn officieel van kracht sinds 1 december 2019.

Vanaf 1 maart 2020, zal op bovenstaande wijzigingen ook daadwerkelijk gehandhaafd gaan worden wat betekent dat u vanaf dat moment een parkeerrecht moet hebben zoals aangegeven in de kolom “Nieuwe situatie”.

Wat betekent dat in de praktijk?

Voor het parkeren op de Phoenixstraat, Westvest, Spoorsingel, de noordzijde van de Westlandseweg en de Staalweg dient u in het bezit te zijn van een bewonersvergunning (resp. voor de gebieden B, B, C, C en E) of een dagvergunning.

In de Coenderstraat kan geparkeerd worden met of een bewonersvergunning gebied C, een dagvergunning én kan ook per minuut betaald worden bij de parkeerautomaat of via een mobiele provider (zone 3090).