Automatische verlenging van vergunningen en ontheffingen

Door automatisch verlengen in te stellen voor uw vergunningen en ontheffingen, wordt u niet meer onaangenaam verrast door een naheffing of beschikking omdat u vergeten bent uw vergunning of ontheffing te verlengen of door onvoldoende saldo op de bezoekersvergunning.

Wij bieden de mogelijkheid tot automatisch verlengen aan voor een groot deel van onze producten.
U stelt automatisch verlengen in door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso. Dit geldt ook voor gratis producten; voor gratis producten vindt er uiteraard geen afschrijving plaats.

Automatisch verlengen instellen

 • Ga naar het vergunningenloket van ParkerenDelft: https://vergunningen.parkerendelft.com/
 • Log in met uw DigiD of met door ParkerenDelft verstrekte gegevens
 • Klik op de naam van het product waarvoor u de automatische incasso wilt instellen
 • Klik op de knop betaling
 • Zet de voorkeursbetaalmethode op incasso
 • Vul de lege velden in en klik op opslaan

Let op: 

 • Voor het automatisch opwaarderen van uw bezoekersvergunning dient u via de knop Voorkeuren ook nog Automatisch opwaarderen aan te vinken.
 • Voor elk product dat u automatisch wilt verlengen is een aparte incassomachtiging vereist.

Meer informatie

Automatische incasso is niet beschikbaar voor dagproducten zoals de dagvergunning parkeren en dagontheffingen. Automatische incasso is ook niet beschikbaar voor producten waarvan automatische verlenging niet gewenst is omdat er controles moeten plaatsvinden. Producten die uitgesloten zijn van automatische incasso zijn:

 • Kentekengebonden producten die anoniem kunnen worden aangevraagd: dagvergunning parkeren, aannemersdagvergunning, dagontheffing toegang binnenstad, dagontheffing milieuzone.
 • Alle gehandicaptenparkeervergunningen (GPK);
 • Tijdelijke vergunning bij verhuizing (“Verhuisvergunning”);
 • Alle RVV-ontheffingen (o.a. maatwerkontheffing).