Privacy statement Parkeren Delft B.V.

U kunt het privacy statement ook hier downloaden.

Algemeen

ParkerenDelft streeft ernaar producten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. ParkerenDelft stelt via haar websites en via mobiele applicaties, informatie beschikbaar over de producten en diensten die ParkerenDelft aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot abonnementen en parkeerkaarten, alsmede informatie over parkeren op straat met bijbehorende vergunningproducten. ParkerenDelft wil transparant zijn in de wijze waarop zij omgaat met aan haar ter beschikking gestelde gegevens door de gebruiker (hierna ook: ‘bezoeker’, ‘klant’ of ‘u’). In dit Privacy statement wordt dit nader toegelicht, waarbij voorop staat dat ParkerenDelft de toepasselijke regels op het gebied van privacy zal naleven.

Dit Privacy statement is niet van toepassing op websites van derden.
Dit Privacy statement is ook niet van toepassing voor het parkeren op straat in het gereguleerde gebied en voor de handhaving met camera’s van de verkeersafsluitingen (binnenstad, knip Kristalweg, Buitenwatersloot). Hiervoor zijn het ‘Privacyreglement en bewaartermijnen kentekenparkeren’ resp. het ‘Privacyreglement en bewaartermijnen afsluiting binnenstad’ van toepassing. Deze reglementen zijn vastgesteld door het college van B&W en apart gepubliceerd op de website van ParkerenDelft.

De tekst in voorliggend Privacy statement heeft betrekking op de activiteiten van ParkerenDelft rond het garageparkeren en het parkeerreserveren.

ParkerenDelft B.V.
Zuidwal 14
2611 DD DELFT

Telefoon: 015-200 1046

E-mail: klantenservice@parkerendelft.com

BTW nummer: NL810242394B01
KVK nummer: 27246389
IBAN NL81BNGH 0285119338

Website/webshop: www.parkerendelft.com

Gegevens en wijze van verwerking

In de parkeergarages en terreinen, bij o.a. de in- en uitritten en bij de betaalautomaten, vindt ter bestrijding van diefstal en vernieling videoregistratie plaats. Deze beelden worden na 72 uur gewist, behoudens indien ParkerenDelft die moet afstaan aan het bevoegd gezag.

Bij het inrijden van de parkeergarages kan – indien aangegeven – door ParkerenDelft gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval zal het kenteken bij het inrijden worden geregistreerd in het Parkeer Management Systeem en – indien van toepassing – worden afgedrukt op het parkeerticket. Het kenteken wordt geregistreerd en afgedrukt op het parkeerticket ter bestrijding van fraude, in het bijzonder ter bestrijding van fraude met (verloren) parkeerbewijzen en van diefstal. Het kenteken wordt automatisch verwijderd uit het Parkeer Management Systeem, uiterlijk 72 uur nadat het voertuig de parkeergarage heeft verlaten en het parkeergeld is voldaan. Kentekens worden niet verstrekt aan derden, tenzij ParkerenDelft daartoe een wettelijke verplichting heeft.

ParkerenDelft verzamelt in het kader van haar dienstverlening gegevens, waaronder de contactgegevens, het e-mailadres, het kenteken en de bankrekening gegevens van abonnees en klanten.
Voor het parkeerreserveren worden naam, emailadres het kenteken verzameld, wanneer een klant zich registreert en een reservering boekt.
Daarnaast kan de gebruiker een Mijn ParkerenDelft account aanmaken waarvoor gegevens worden verzameld ter identificatie van de specifieke gebruiker. Voor de afhandeling van het Internet betalingsverkeer werkt ParkerenDelft samen met zogenaamde payment service providers waaronder EMS.

De mobiele applicaties maken enkel gebruik van de locatie voor het bepalen van ParkerenDelft parkeerfaciliteiten in de buurt en voor het plannen van de afstand naar een ParkerenDelft parkeerfaciliteit vanaf de huidige locatie. Het gebruik van locatiegegevens kan worden uitgeschakeld in het instellingenmenu. Het is mogelijk dat de mobiele applicatie dan niet meer volledig functioneert.

ParkerenDelft verzamelt IP-adressen ten behoeve van systeembeheer en voor onderzoek van het gebruik van de Websites en mobiele applicaties. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens op grond waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

ParkerenDelft zal niet meer gegevens verzamelen dan zij noodzakelijk acht om de opdracht of overeenkomst uit te kunnen voeren en/of voor de hieronder beschreven doeleinden. Bovendien zullen de persoonsgegevens niet langer worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Doel

Gegevens worden op de eerste plaats verwerkt teneinde producten, waaronder maar niet beperkt tot ParkerenDelft Keys, abonnementen of parkeerkaarten, te (laten) produceren en bezorgen, de betaling te faciliteren en de diensten van ParkerenDelft te optimaliseren. De gegevens t.b.v. het parkeerreserveren worden o.a. gebruikt om een reservering te kunnen verwerken in het Parkeer Management Systeem en het account te kunnen beheren.
Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden, zoals het op de hoogte houden van abonnees en klanten van kortingen en/of acties van ParkerenDelft en/of aan haar gelieerde ondernemingen indien abonnees en klanten hebben aangegeven van deze (marketing)diensten gebruik te willen maken. U kunt zich tijdens het bestelproces aanmelden voor het ontvangen van deze e-mails. U kunt zich ook op ieder gewenst moment weer uitschrijven via onze website dan wel via de ontvangen e-mail.

Bewaren gegevens

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doelen. De accountgegevens die gekoppeld zijn aan de financiële administratie worden 7 jaar bewaard i.v.m. de archiefplicht. Dit betreft emailadres en factuuradres.

Cookies

Voor het gebruik van de Websites en mobiele applicaties wordt gebruik gemaakt van cookies.

Bij het bezoeken en/of gebruiken van de Website worden enkel technische gegevens vastgelegd in een cookie. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Op die manier kan ParkerenDelft het gebruik van haar Websites analyseren en/of optimaliseren. Het gebruik van deze cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt. Het vorenstaande is alleen van toepassing op de eigen cookies van ParkerenDelft.
Voor het parkeerreserveren worden cookies alleen gebruikt om de klant ingelogd te houden terwijl deze de website gebruikt.

 Derden

Gegevens worden zonder toestemming niet doorgegeven aan adverteerders of derden die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van een opdracht of overeenkomst.
ParkerenDelft stelt de verkregen gegevens enkel ter beschikking aan derden indien:

  • ParkerenDelft hiertoe wettelijk wordt verplicht;
  • Het instellingen betrokken bij de financiële afhandeling van een productaankoop betreft;
  • Dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker of klant, dan wel de rechten van ParkerenDelft te beschermen;
  • Hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de gebruiker of klant.

 

ParkerenDelft maakt, voor het analyseren en optimaliseren van het gebruik van haar Websites en mobiele applicaties, gebruik van diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot de diensten van Google Inc. en Flurry Inc. ParkerenDelft maakt gebruik van Google Analytics en Flurry Analytics om bij te houden hoe gebruikers haar Website respectievelijk de mobiele applicaties gebruiken. Google en Flurry kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google of Flurry verwerken. ParkerenDelft heeft hier geen invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer of smartphone (IP-adres) van de gebruiker, overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google (http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/), het specifieke privacybeleid van Google Analytics (http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html), alsook het privacybeleid van Flurry (http://www.flurry.com/privacy-policy.html), voor meer informatie.
De gegevens m.b.t. parkeerreserveringen worden opgeslagen in (West-) Europese datacenters die voldoen aan de Europese regelgeving voor data-opslag.

De Website kan tevens links naar websites van derden bevatten. ParkerenDelft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van of de manier waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren het privacybeleid van de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie.

Rechten

Indien u geen of niet langer prijs stelt op de ontvangst van de ParkerenDelft nieuwsbrief, kunt u dit kosteloos aangeven middels het aanklikken van de link “uitschrijven” op de Website.

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens kunt u een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop ParkerenDelft binnen vier weken na ontvangst zal reageren. Voor ieder inzageverzoek zal ParkerenDelft maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over onze voorwaarden of de bescherming van uw gegevens door ParkerenDelft kunt u reageren via het aangegeven emailadres op de pagina “contact” op de Website.

Wijzigingen

ParkerenDelft behoudt zich het recht voor om, waar nodig, dit Privacystatement te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen.