Aangescherpte controle bij uitgifte en wijzigen parkeervergunningen

Al enige jaren stelt de gemeente Delft eisen aan het parkeren en aan het verstrekken van parkeervergunning aan eigenaren van voertuigen.  Deze eisen worden o.a. genoemd in de “Algemene plaatselijke verordening voor Delft“.
Deze randvoorwaarden/eisen hebben o.a. betrekking op de functie van het voertuig, b.v. een camper (art. 5.6), de afmetingen van het voertuig (art. 5.7) en tevens de plaats waar het voertuig geparkeerd staat (artikel 5.8).
.
Lange tijd was het niet goed mogelijk om bij de uitgifte van nieuwe vergunningen of het wijzigen van bestaande vergunningen te toetsen aan deze artikelen en dan met name de functie en de afmetingen van het voertuig. Tot vandaag!
.
In overleg met de gemeente Delft is besloten om vanaf vandaag, 9 mei 2023, te starten met de controle op lengte (maximaal 600 centimeter) en breedte (maximaal 205 centimeter) van voertuigen bij de aanvraag en afgifte van nieuwe vergunningen én bij het toevoegen van nieuwe kentekens aan bestaande vergunningen. Blijkt dat het voertuig niet voldoet aan de randvoorwaarden/eisen, dan is het niet mogelijk om de vergunning aan te schaffen of het kenteken aan de bestaande vergunning toe te voegen.
.
Later dit kwartaal zullen we, wederom in afstemming met de gemeente, bepalen welke maatregelen getroffen zullen worden bij reeds afgegeven vergunning waarbij niet voldaan is aan de randvoorwaarden/eisen.
.