Wijzigingen beleid straat- en garageparkeren per 1 november 2020

De gemeenteraad heeft op 9 juli ingestemd met een ‘nieuwe kijk op parkeren’, een plan om de leefbaarheid in de binnenstad van Delft te verbeteren. Op dit moment is het in de binnenstad en in sommige omliggende wijken erg druk op straat. Autoverkeer en geparkeerde auto’s nemen veel van de schaarse ruimte in beslag. De gemeente wil daarom meer auto’s in de parkeergarage en minder op straat. Zodat er meer ruimte komt voor groen, spelen én verblijven. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal zaken in Delft verandert voor zowel het parkeren op straat als parkeren in de garages.

Deze veranderingen hebben met name gevolgen voor de vergunninghouders in de gebieden B, C, D en E.

Deze week is naar alle vergunninghouders in deze gebieden een mailing verstuurd met daarin de wijzigingen per 1 november en de consequenties van deze wijzigingen.

In bijgaand document dat u kunt downloaden zijn per gebied, in grote lijnen, de wijzigingen en consequenties opgesomd.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht toch nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@parkerendelft.com of 015 – 200 10 46.

Bestand: Samenvatting wijzigingen straat- en garageparkeren gebied B, C, D en E – 20-okt-2020.