Coulanceregeling bezoekersvergunning

Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen, terwijl u dacht dat u het bezoek wel goed en op tijd had aangemeld? Een vervelende situatie voor u en uw bezoek. Als houder van een bezoekersvergunning kunt u maximaal 2x per kalenderjaar een beroep doen op coulance via onze coulanceregeling. Dan wordt de boete geseponeerd en hoeft u deze niet te betalen.

Indien het mis is gegaan omdat u een fout heeft gemaakt in maximaal 2 karakters van het kenteken? Dan wordt de naheffing geseponeerd omdat u een administratieve fout heeft gemaakt. Deze telt dan niet mee voor de coulanceregeling.

Voorwaarden

  • De coulanceregeling bezoekersvergunning gaat in op 1 januari 2019.
  • De coulanceregeling heeft betrekking op naheffingsaanslagen die na 1-1-2019 zijn opgelegd.
  • Alleen de houder van een bezoekersvergunning kan een beroep doen op de coulanceregeling.
  • Elke houder van een bezoekersvergunning kan maximaal 2 keer per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) een naheffing laten seponeren op grond van de coulanceregeling. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
  • Een beroep op deze regeling kan alleen worden gedaan indien gebruik wordt gemaakt van het digitale formulier op onze website.
  • De eerste twee verzoeken in het kalenderjaar worden geseponeerd. Alle volgende verzoeken in het kalenderjaar worden niet meer in behandeling genomen. U behoudt altijd het recht om in bezwaar te gaan via Invoned.
  • Elk verzoek om coulance wordt geregistreerd in het vergunningensysteem.