Coulanceregeling bezoekersvergunning

Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen, terwijl u dacht dat u het bezoek wel goed en op tijd had aangemeld? Een vervelende situatie voor u en uw bezoek. Als houder van een bezoekersvergunning kunt u maximaal 1x per kalenderjaar een beroep doen op coulance via onze coulanceregeling. Dan wordt de boete geseponeerd en hoeft u deze niet te betalen.

  • Max. bestandsgrootte: 30 MB.

Voorwaarden coulanceregeling

  • De coulanceregeling bezoekersvergunning is ingegaan op 1 januari 2019 en gewijzigd per 1 juni 2019.
  • Alleen de houder van een bezoekersvergunning kan een beroep doen op de coulanceregeling.
  • Elke houder van een bezoekersvergunning kan maximaal 1 keer per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) een naheffing laten seponeren op grond van de coulanceregeling. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt ongeacht de reden van het verzoek.
  • Een verzoek kan worden ingediend tot maximaal 1 maand na dagtekening van de naheffingsaanslag.
  • Een beroep op deze regeling kan alleen worden gedaan indien gebruik wordt gemaakt van het digitale formulier op onze website.
  • De datum van invullen van het digitale formulier is leidend voor het kalenderjaar dat de coulanceregeling wordt toegepast.
  • Het eerste verzoek in het kalenderjaar wordt geseponeerd. Alle volgende verzoeken in het kalenderjaar worden niet meer in behandeling genomen. U behoudt altijd het recht om in bezwaar te gaan via Tobias Fiscaal.
  • Elk gehonoreerd verzoek om coulance wordt geregistreerd in het vergunningensysteem op datum van aanvraag.

De coulanceregeling is een gunst van ParkerenDelft. Wij behouden ons het recht voor om deze op ieder door ons gewenst moment te stoppen of te wijzigen.