Gehandicaptenvoertuig

Een gehandicaptenvoertuig is een voertuig dat is ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking. Dit zijn scootmobiels en gesloten voertuigen zoals de Canta, Amica, Arola en Mini Cruiser City. Een brommobiel is geen gehandicaptenvoertuig, ook niet als deze is aangepast voor het gebruik. Hieronder ziet u waar u met een gehandicaptenvoertuig kunt parkeren.

Parkeerplaats

U mag parkeren op alle aangegeven parkeerplaatsen. Gaat het om een betaald parkeerplaats? Dan heeft u wel een parkeervergunning, ticket uit de automaat of een gehandicaptenparkeerkaart nodig.

Algemene gehandicaptenparkeerplaats

Parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats is toegestaan zonder gebruik te maken van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Parkeerschijfzone

In een parkeerschijfzone mag u parkeren zonder parkeerschijf. En langer dan de aangegeven uren.

Parkeerverbod

Bij een parkeerverbod is parkeren toegestaan voor maximaal 3 uur. In het voertuig moet wel een duidelijk zichtbare parkeerschijf liggen waarop u de begintijd van het parkeren aangeeft.

Woonerf

In een woonerf kunt u parkeren buiten de parkeervakken. Dit mag geen hinder of gevaar opleveren voor het overige verkeer.

Trottoir, voetpad of voetgangersgebieden

Met een gehandicaptenvoertuig mag u parkeren op het trottoir, een voetpad of in voetgangersgebieden. Zolang u overige gebruikers hiermee niet hindert.

Verkeersregels

Voor een gehandicaptenvoertuig gelden speciale verkeersregels. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier meer over.