Parkeerplaats op eigen terrein (POET)

Bepaalde adressen komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. In de meeste gevallen is dat omdat er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, zoals een oprit of parkeerkelder. Op deze pagina leest u welke voorwaarden van toepassing zijn.

Ook kan het zijn dat het pand waarin u woont, werkt of een onderneming heeft, gebouwd of verbouwd is en dat hiervoor (ooit) een omgevingsvergunning is verleend. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt altijd gekeken of er voldaan wordt aan de parkeernorm van de gemeente. Een ontwikkelaar kan er soms voor kiezen om het parkeren op een andere manier op te lossen, of om géén parkeerplaatsen aan te leggen. Dit heeft consequenties voor het verstrekken van parkeervergunningen van de betreffende adressen.

.

Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan

 • Een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;
 • Een parkeerplaats – huur of koop – op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de bouwvergunning, omgevingsvergunning, de huur- of koopovereenkomst, splitsingsakte of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor (onder andere) het adres van de aanvrager;
 • Een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen;
 • Een parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst, conform de nota Parkeernormen Delft 2013, waarin geen gebruik gemaakt wordt van openbare parkeerplaatsen.

Regels parkeerplaats op eigen terrein

In het uitvoeringsbesluit nadere voorschriften is vastgelegd wat een parkeerplaats op eigen terrein is.

 1. Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan
  a. Een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager
  b. Een parkeerplaats – huur of koop – op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de bouwvergunning, omgevingsvergunning, de huur- of koopovereenkomst, splitsingsakte of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor (onder andere) het adres van de aanvrager;
  c. Een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die, door of vanwege de aanvrager, een andere bestemming heeft gekregen dan die van de parkeerplaats;
  d. Een parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst, conform de nota Parkeernormen Delft 2013, waarin geen gebruik gemaakt wordt van openbare parkeerplaatsen.
 2. Indien de nulvergunningregeling, conform de nota Parkeernormen Delft 2013, van toepassing is verklaard, waarbij in het geheel niet is voorzien parkeergelegenheid op eigen terrein, wordt geen enkele parkeervergunning verstrekt.
 3. Parkeerplaatsen op eigen terrein (POET) staan vermeld in het namens burgemeester en wethouders door Cluster Ruimte & Economie, Afdeling Advies vastgestelde overzicht van POET-plaatsen.
 4. Een parkeerplaats wordt als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd indien deze daarnaast voldoet aan de volgende voorwaarden:
  a. Toegankelijkheid: de parkeerplaats dient te kunnen worden bereikt via een doorgang of toegang die minimaal 2.30 meter breed is;
  b. Een parkeerplaats voor één voertuig op een terrein dient tenminste 2.30 meter breed en 5.00 meter lang te zijn;
  c. Een parkeerplaats voor één voertuig in een garage dient tenminste 2.65 meter breed en 5.00 meter lang te zijn;
  d. Een parkeerplaats voor meerdere voertuigen op een terrein of in een garage dient per parkeervak tenminste 2.25 meter breed en 5.00 meter lang te zijn;
  e. De voorwaarden onder a tot en met d zijn niet van toepassing indien er sprake is van een afgesloten parkeerovereenkomst, conform lid 1, onderdeel 4.

Overzicht adressen parkeerplaatsen op eigen terrein

POET-lijst gemeente Delft versie 13 januari 2021