Parkeervergunning Deelauto Particulier

Deelt u samen met iemand anders 1 auto (deelauto) en woont u in 2 verschillende vergunningsgebieden, dan kunt u vanaf 1 juli 2021 allebei voor uw vergunningsgebied een bewonersparkeervergunning aanvragen.

De vergunning kan worden aangevraagd door particuliere autodelers die in verschillende gereguleerde parkeergebieden wonen. Zij kunnen dan allebei voor het eigen gebied een parkeervergunning aanvragen voor de deelauto.

Ook als één van beiden niet in een gebied met gereguleerd parkeren woont, kan de andere autodeler in zijn/haar gebied toch een parkeervergunning aanvragen.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze parkeervergunning gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager woont in een vergunningsgebied in Delft.
  • De aanvrager moet een ondertekende verklaring overleggen waar de onderlinge afspraken en/of schuldbekentenissen over het autogebruik uit blijken. (via het voorbeeldcontract op deelauto.nl).

Let op: In tegenstelling tot bij commerciële deel auto bedrijven, geldt bij privé autodelen dat er geen gereserveerde parkeerplaats zijn. Eigenaar en medegebruiker/huurder informeren elkaar persoonlijk waar de auto staat.

Direct parkeervergunning aanvragen.