Veelgestelde vragen rond automatische verlenging van vergunningen en ontheffingen

Automatische incasso is in te stellen voor alle verlengbare producten die u op grond van uw adres en/of uw bedrijfssituatie kunt aanvragen nadat u bent ingelogd met digid of andere inloggegevens in het parkeerloket https://vergunningen.parkerendelft.com

Bewoners (particulier)
Parkeervergunningen
– Parkeervergunning (eerste en volgende parkeervergunning)
– Opwaarderen saldo bezoekersvergunning
– Overall parkeervergunning
– Terreinabonnement Paardenmarkt
– Bewonersabonnement (eerste en volgende bewonersabonnement)
– Parkeervergunning 2e woning

Ontheffingen
– Ontheffing verkeersknip Kristalweg
– Ontheffing Autoluw
– Ontheffing Eigen Parkeerplaats Autoluw

Bedrijven
Parkeervergunningen
– Parkeervergunning bedrijf (5-daagse, 7-daagse vergunning)
– Parkeervergunning werknemers
– Opwaarderen saldo bezoekersvergunning
– Parkeervergunning bedrijf functioneel
– Parkeervergunning hulpverlening
– Parkeervergunning deelauto
– Terreinabonnement Paardenmarkt
– Overall parkeervergunning

Ontheffingen
– Ontheffing verkeersknip Kristalweg (bedrijf of gevestigd in zone)
– Ontheffing Autoluw (gevestigd in zone of Oude Delft)
– Ontheffing Autoluw Leverancier (inclusief of exclusief bloktijden)
– Ontheffing Eigen Parkeerplaats Autoluw
– Ontheffing Autoluw en Knip – Zorgverlener

Automatische incasso is niet beschikbaar voor dagproducten zoals de dagvergunning parkeren en dagontheffingen. Automatische incasso is ook niet beschikbaar voor producten waarvan automatische verlenging niet gewenst is omdat er controles moeten plaatsvinden zoals bij gehandicaptenparkeervergunningen (GPK), maatwerkontheffingen en de tijdelijke vergunning bij verhuizing (verhuisvergunning).

U kunt op elk moment automatische incasso instellen voor uw producten. De verloopdatum van het product bepaalt of de komende verlenging automatisch plaatsvindt, of dat deze toch nog eenmaal handmatig dient te gebeuren.
Als u de automatische incasso tot ongeveer 5 weken voor de verloopdatum van een product instelt, dan wordt de incasso uitgevoerd en wordt het product verlengd. Een incassomachtiging die korter dan 5 weken voor de verloopdatum van een product wordt afgegeven wordt niet uitgevoerd. U dient het product dan nog eenmaal handmatig te verlengen. Daarna wordt wel automatisch verlengd en geïncasseerd.

Als de vergunning of ontheffing verlopen is, kunt u het product niet meer verlengen. U dient dan een nieuwe vergunning of ontheffing aan te vragen. De instelling voor automatische incasso hoort bij een specifiek product en wordt niet automatisch overgezet naar het nieuw aangevraagde product. U dient dus bij uw nieuwe vergunning of ontheffing de automatische incasso opnieuw in te stellen.

U krijgt geen bevestiging als uw incasso is ingesteld.
Wel kunt u in het parkeerloket controleren of automatische incasso voor een product is ingesteld. Dat doet u als volgt:
– Log in in het parkeerloket.
– Klik op de naam van het product waarvan u wilt controleren of de incasso is ingesteld.
– Klik op de knop Betaling (bovenaan in het scherm) en controleer of automatische incasso is ingesteld als voorkeursmethode voor betaling.
Als u uw machtigingsgegevens ziet staan, is de incasso ingesteld.
Als u geen machtigingsgegevens ziet staan, kunt u desgewenst de stappen doorlopen om automatische incasso voor dit product in te stellen; zie de Handleiding instellen automatische incasso hoe dit in te stellen.

Ja, voor het automatisch verlengen is het instellen van automatische incasso een voorwaarde. Voor gratis producten wordt er geen geld afgeschreven. Indien u geen incasso afgeeft, dient u het product zelf handmatig te verlengen.

Voor het automatisch verlengen in het systeem is het instellen van automatische incasso een voorwaarde. Het systeem kan niet verlengen zonder dat er een incassomachtiging is afgegeven en wordt uitgevoerd. Bij een gratis product wordt er geen geld afgeschreven.

Uw bankgegevens worden opgeslagen en gebruikt om de incasso te realiseren. Bij gratis producten worden uw bankgegevens verder niet gebruikt.

Het bedrag wordt 3-4 weken voor de verloopdatum van uw vergunning of ontheffing geïncasseerd. Indien de incasso mislukt dient u zelf handmatig uw product te verlengen. Dit kan met een IDeal betaling in het vergunningenloket of met een pinbetaling aan ons loket aan de Zuidwal.

Als de incasso is mislukt ontvangt u daarover een e-mail. Indien de incasso het bijkopen van uren voor de bezoekersvergunning betrof, blijft het bij die ene poging tot incasso en worden er 200 uur van uw saldo afgeboekt.
Indien de incasso het verlengen van een product betrof dient u het product zelf handmatig te verlengen. Indien u dat niet doet, verloopt uw product en loopt u risico op een boete (naheffing of beschikking).
Handmatig verlengen kan op 2 manieren:
1. Online via ons digitale parkeerloket; u betaalt middels iDeal
2. Bij ons loket aan de Zuidwal; u betaalt met pin

Indien u de incasso achteraf storneert wordt het product ingetrokken, omdat u hiermee het aanschaffen ongedaan maakt. Indien het de bezoekersvergunning betreft, betekent dit dat er 200 uur wordt afgeboekt van uw saldo.
Indien het de verlenging van een parkeervergunning of ontheffing betreft, brengen wij bij u de kosten in rekening voor de periode dat u gebruik heeft kunnen maken van het product. Dit gebeurt naar rato van de prijs van het product en de periode waarin u het product heeft kunnen gebruiken. Storneert u bijvoorbeeld de incasso voor uw parkeervergunning na 1 maand, dan brengen wij de kosten voor een maand in rekening.

U kunt de incasso beëindigen door in het parkeerloket bij het betreffende product voor een andere betaalwijze te kiezen. U klikt op de knop Betaling (bovenin) en zet de betaalwijze om naar Ideal.
Let op: hiermee verandert u alleen de betaalwijze. Indien u de vergunning of ontheffing wilt stopzetten moet u het product zelf beëindigen. U doet dit door in het parkeerloket achter het betreffende product te klikken op de knop Wijzigen en daarna te kiezen voor stopzetten.
Als u de incasso 5 weken of langer voor de verloopdatum van uw product wordt stopzet, vindt de incasso niet meer plaats. Als u de incasso 5 weken of korter voor de eerstvolgende incassodatum stopzet, vindt er nog wel een incasso plaats. Als u daarna de vergunning of ontheffing stopzet, volgt er restitutie.

Als uw product door de IDeal-betaling al is verlengd, wordt de incasso niet uitgevoerd.

Bij verhuizing binnen hetzelfde reguleringsgebied eindigt de automatische incasso niet. Bij verhuizing buiten of naar een ander reguleringsgebied wordt de automatische incasso beëindigd omdat het product beëindigd wordt.

Bij overlijden van de houder van de vergunning/ontheffing eindigt de automatische incasso automatisch nadat het overlijden in de gemeentelijke basisadministratie is verwerkt en het product in het vergunningensysteem (automatisch) is beëindigd. De erven kunnen het product al eerder beëindigen en de automatische incasso stopzetten.