Coulance naheffingsaanslag bezoekersvergunning

Met ingang van 1 januari 2019 is er een coulanceregeling voor houders van een bezoekersvergunning. Heeft uw bezoek een naheffingsaanslag ontvangen, terwijl u dacht dat u het bezoek wel goed en op tijd had aangemeld? Als houder van een bezoekersvergunning kunt u maximaal 1x per kalenderjaar een beroep doen op onze coulanceregeling. Dan wordt de boete geseponeerd en hoeft u deze niet te betalen. Verder lezen en voorwaarden