Onderzoek parkeersituatie Indische en Ministersbuurt

Vandaag is door de gemeente Delft naar alle bewoners van de Indische en Ministersbuurt een brief gestuurd m.b.t. parkeren in die wijken. Het gaat daarbij om de bewoners van die wijkdelen waar nog geen parkeerregulering is ingevoerd.

In de brief wordt uitgelegd dat de gemeente de komende tijd de parkeersituatie in die wijken gaat onderzoeken en vervolgens gaat bekijken of er vervolgstappen wenselijk zijn, en welke stappen dat dan zouden kunnen zijn.

ParkerenDelft heeft in dit traject nog geen formele rol. Heeft u n.a.v. de brief een vraag, neem dan contact op met de gemeente Delft door óf hen een e-mail te sturen (adviesruimte@delft.nl) óf door te bellen met 14015; kies in het laatste geval (nadat u de keuze voor de taal heeft gemaakt) niet voor optie 1 of 2  maar luister het bandje in zijn geheel af en wacht tot u een medewerker aan de lijn krijgt.

In bijgaand bestand hebben we wel voor u een aantal veel voorkomende vragen, incl. de antwoorden, op een rijtje gezet.

QA uitbreiding regulering Vrijenban en Ministersbuurtr versie 2_schoon – versie 2021-05-27