ParkerenDelft start met gebruik bodycam

Handhavers zijn onze collega’s die in de frontlinie werken en daarbij dagelijks in direct contact staan met burgers en bezoekers van onze stad. Bij het uitoefenen van hun taken hebben zij incidenteel te maken met incidenten, variërend van verbale tot soms fysieke agressie.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de inzet van bodycams kan bijdragen aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de handhavers. Daarbovenop kan beeldmateriaal bijdragen aan de verdere doorontwikkeling en versterking van de handhavers. Het creëren van een veilige werkomgeving en de ontwikkeling van onze medewerkers is voor ons van cruciaal belang.

Gezien bovenstaande is besloten dat de bodycam, naast de portofoons, ook voor de handhavers van ParkerenDelft gaat behoren tot de standaard uitrusting.

Het gebruik van bodycams brengt verantwoordelijkheden met zich mee en is gebonden aan strikte regels en procedures. In onderstaand protocol wordt uitgelegd hoe we binnen ParkerenDelft met de bodycam omgaan, hoe en wanneer we hem gebruiken en wat er wel en niet met de opgenomen beelden mag en kan gebeuren.

Protocol bodycams ParkerenDelft – vs.1.0 d.d. 14-feb-’22 – DEFINITIEF