Ontheffing milieuzone

Om de luchtkwaliteit in de stad verbeteren, heeft niet alle verkeer toegang tot de milieuzone ten zuidoosten van de binnenstad.

Criteria

Voor vrachtwagens (voertuigen zwaarder dan 3500 kg) gelden de volgende criteria om de milieuzone in te mogen rijden:

  • heeft een dieselmotor emissieklasse euro 6 of hoger
  • of rijdt op een andere brandstof dan diesel

Wilt u toch met een vrachtauto die niet aan deze criteria voldoet de milieuzone inrijden, dan kunt u daarvoor een ontheffing aanvragen.

Ontheffing Milieuzone – Dag

Deze ontheffing geeft een vrachtwagen welke niet voldoet aan de criteria voor toegang tot de milieuzone, toegang tot deze zone voor 1 kalenderdag. Deze ontheffing mag niet meer dan 12 maal per kalenderjaar worden aangeschaft voor een voertuig.

Ontheffing Milieuzone – Langdurig wegens levertijd

Voldoet uw vrachtwagen niet aan de criteria voor toegang tot de milieuzone, en heeft u al een nieuw voertuig besteld die wel voldoet aan de criteria? Dan kunt u een langdurige ontheffing afnemen totdat het nieuwe milieuvriendelijker voertuig is geleverd. Bij de aanvraag dient u bewijs te uploaden waaruit blijkt dat u een nieuw voertuig heeft besteld en wat de verwachte levertijd van het nieuwe voertuig is. Er kunnen maximaal 10 kentekens op een ontheffing.

Let op! Het is niet mogelijk om een kenteken te wijzigen op de ontheffing. Heeft u wegens onderhoud een vervangend voertuig? Vraag voor dit voertuig dan een Ontheffing Milieuzone – Dag aan.

Ontheffing Milieuzone – Langdurig wegens overmacht

Heeft u een bijzonder voertuig zwaarder dan 3500 kg waarvoor geen (betaalbaar) milieuvriendelijker alternatief bestaat? Dan kunt u onder voorwaarden een langdurige ontheffing voor dit voertuig krijgen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Delft.

Ontheffing aanvragen

  • Vraag de ‘Ontheffing milieuzone – dag’ of de ‘Ontheffing milieuzone – langdurig wegens levertijd’ aan via ons parkeerloket.
  • Neem voor de ‘Ontheffing milieuzone – langdurig wegens overmacht’ contact op met ons.

Autoluwe binnenstad

De binnenstad van Delft is autoluw. Wilt u met uw voertuig laden en lossen in de binnenstad? Dan dient u daarvoor een ontheffing zwaar verkeer aan te vragen. Meer informatie vindt u hier.

.

Kenteken controleren

Wilt u weten of uw voertuig voldoet aan de criteria voor het inrijden van de milieuzone? Voer hier uw kenteken in!

Boete

Voldoet uw vrachtauto niet aan de criteria voor toegang tot de milieuzone, en beschikt deze niet over een ontheffing bij het inrijden van de milieuzone, dan kunt u een boete krijgen.