Verenigingenvergunning

Bent u bestuurslid van een vereniging waarvan het verenigingsgebouw gevestigd is in een gebied met betaald parkeren (uitgezonderd parkeergebied B)? Dan kunt u voor de leden van uw vereniging een verenigingenvergunning aanvragen. Met deze vergunning kunnen uw leden parkeren in het gebied waar het verenigingsgebouw gevestigd is.

De aanvraag zal door de gemeente Delft getoetst worden. Houdt rekening met een verwerkingstijd van 5 werkdagen. U ontvangt bericht wanneer de aanvraag is goedgekeurd. U kunt vervolgens overgaan tot betaling.

Direct een verenigingenvergunning aanvragen

Kosten verenigingenvergunning

Tarieven vanaf 1 november 2020:

 • € 40,80 per maand
 • € 489,60 per jaar
  .

Tarieven leges 2024

Naast de kosten voor een vergunning betaalt u bij elke aanvraag ook leges. De leges-tarieven per 1 januari 2024 zijn:

 • € 5,90 per product

Bij de aanvraag van uw parkeervergunning betaalt u het volledige bedrag meteen (achteraf of per acceptgiro betalen is niet mogelijk).

Voorwaarden verenigingenvergunning

 • Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een verenigingenvergunning verstrekken voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.
 • Een verenigingenvergunning kan worden verleend aan het bestuur van een vereniging, die daadwerkelijk activiteiten uitoefent in het gebied waarvoor de vergunning wordt verstrekt.
 • Een verenigingenvergunning kan worden verleend aan een vereniging met een officieel vestigingsadres binnen de gemeente Delft en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
 • Vermeld bij de aanvraag de naam en het telefoonnummer van een bestuurslid van de vereniging. Tevens dient u bewijs aan te leveren dat dit bestuurslid staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel middels het uploaden van een uittreksel.
 • Per vereniging kunnen maximaal 2 vergunningen worden verstrekt.
 • Per vergunning kunnen er maximaal 3 kentekens tegelijk actief staan.
 • Het college kan aan een verenigingenvergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.
 • Heeft u een parkeerplaats op eigen terrein? Dan kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor een verenigingenvergunning.
 • Een verenigingenvergunning wordt uitsluitend verleend indien de parkeerdruk binnen een afstand van 200 meter ten opzichte van de locatie waar een vereniging haar activiteiten uitvoert onder de 85% ligt op het moment waarop de vereniging haar activiteiten uitvoert.
 • Het college kan verenigingsvergunning geldig verklaren voor meerdere gebieden.
 • Aan een verenigingenvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

.