Beschikking

Wij handhaven op het fout en slordig parkeren en op het zonder ontheffing inrijden van geslotenverklaringen. Dit zijn overtredingen van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (ook wel: Wet Mulder). De handhaving gebeurt door BOA’s.

Slordig of fout parkeren

Indien u slordig of fout parkeert loopt u het risico op een beschikking. Onder slordig/fout parkeren wordt verstaan:

  • Op de stoep parkeren
  • Buiten de vakken parkeren
  • Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder een GPK
  • Parkeren op een parkeerplaats voor elektrisch opladen, terwijl u het voertuig niet wordt opgeladen
  • Parkeren op een parkeerplaats voor laden en lossen, zonder dat er laad- of losactiviteiten zijn

.

Inrijden geslotenverklaring zonder ontheffing

Voor de autoluwe binnenstad de verkeersknip Kristalweg en de Buitenwatersloot geldt een geslotenverklaring. Alleen kentekens met een geldige ontheffing hebben, onder voorwaarden, toegang tot het gebied. De handhaving gebeurt met camera’s. Voertuigen die zonder ontheffing deze locaties passeren lopen het risico op een beschikking.

Betalen en bezwaar

Beschikkingen worden door het CJIB geïnd, net als andere verkeersboetes. Bezwaar maken hiertegen kan alleen via het CJIB. Heeft u een beschikking ontvangen en wilt u weten waarom? Neem dan contact met ons op.