Parkeerboete en naheffingsaanslag

In Delft gelden er regels voor het parkeren van uw voertuig. Als u deze regels overtreedt, kunt u een parkeerboete krijgen.
U kunt op twee manieren beboet worden als u niet betaalt voor uw parkeerplaats:

  • Als u op een plek staat waar u wel mag staan met een vergunning of tegen betaling, maar niet betaald en/ of geen vergunning hebt, krijgt u een zogeheten naheffing, omdat parkeergeld officieel een gemeentebelasting is. Deze wordt door Tobias Fiscaal in opdracht van ParkerenDelft geïnd. U ontvangt een naheffingsaanslag per post.
  • Als u op een plek staat, waar u niet mag parkeren (bijvoorbeeld op de stoep of in een bocht), heet dat foutparkeren. U ontvangt een mededeling van beschikking op uw voertuig.  De beschikking volgt per post. Deze boete wordt door het CJIB geïnd, net als andere verkeersboetes. Bezwaar maken hiertegen kan alleen via het CJIB.

Denkt u dat de naheffingsaanslag of mededeling van beschikking niet voor u is bedoeld? Check het bij onze klantenservice onder vermelding van datum kennisgeving en kenteken van uw voertuig.

Coulanceregeling bezoekersvergunning

Met ingang van 1 januari 2019 is er een coulanceregeling voor houders van de bezoekersvergunning. Op grond van deze regeling kan maximaal 1x per kalenderjaar een naheffing worden geseponeerd. Meer informatie

Naheffingsaanslag betalen

Als u een ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’ heeft ontvangen, kunt u deze betalen bij ParkerenDelft of bij Tobias Fiscaal, de partij die in onze opdracht de naheffingsaanslagen int.

Belangrijk:

Het indienen van een bezwaar ontheft u niet van de verplichting tijdig te betalen. Wanneer de naheffingsaanslag wordt vernietigd, storten wij het betaalde bedrag terug op uw rekening.

U krijgt een naheffingsaanslag thuis gestuurd via Tobias Fiscaal. In de brief van Tobias Fiscaal worden de mogelijkheden om deze te betalen, genoemd. Voor meer informatie, zie de website van Tobias Fiscaal, of betaal direct bij Tobias Fiscaal.

U kunt bij ParkerenDelft betalen aan ons loket aan de Zuidwal. Wij accepteren alleen pinbetalingen.

Het totaalbedrag van de naheffingsaanslag bestaat uit twee delen:

  • Het geldende uur- of dagtarief van de parkeerplaats (afhankelijk van het type parkeerplaats; in het gebied voor vergunninghouders betaalt u het tarief van een dagvergunning)
  • De kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag (€ 64,00).