Parkeerboete en naheffingsaanslag

In Delft gelden er regels voor het parkeren van uw voertuig. Als u deze regels overtreedt, kunt u een parkeerboete krijgen.
U kunt op twee manieren beboet worden als u niet betaalt voor uw parkeerplaats:

  • Als u op een plek staat waar u wel mag staan met een vergunning of tegen betaling, maar niet betaalt en/ of geen vergunning hebt, krijgt u een zogeheten naheffing, omdat parkeergeld officieel een gemeentebelasting is. Deze wordt door Invoned in opdracht van ParkerenDelft geïnd.
  • Als u op een plek staat, waar u niet mag parkeren (bijvoorbeeld op de stoep of in een bocht), heet dat foutparkeren. U ontvangt dan een beschikking en deze boete word door het CJIB geïnd, net als andere verkeersboetes. Bezwaar maken hiertegen kan alleen via het CJIB.

Coulanceregeling bezoekersvergunning

Met ingang van 1 januari 2019 is er een coulanceregeling voor houders van de bezoekersvergunning. Op grond van deze regeling kan maximaal 2x per jaar een naheffing worden geseponeerd. Meer informatie

Naheffingsaanslag betalen

Heeft u een ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’ ontvangen? Dan kunt u deze binnen drie dagen direct betalen (via internet) of aan ons loket aan de Zuidwal (wij accepteren alleen pinbetalingen).

Is de naheffingsaanslag ouder dan drie dagen, dan krijgt u een duplicaat naheffingsaanslag thuis gestuurd via Invoned met mogelijkheden om te betalen.

Binnen drie dagen kunt u betalen via het naheffingsaanslag formulier. U kunt ook betalen aan het loket aan de Zuidwal. Hier kunt u niet contant betalen.

Een naheffingsaanslag ouder dan drie dagen, kunt u niet via ParkerenDelft betalen. U krijgt een duplicaat naheffingsaanslag thuis gestuurd via Invoned. Daarin staan de mogelijkheden om te betalen. Voor meer informatie, zie delft.invoned.nl.

Het totaalbedrag van de naheffingsaanslag bestaat uit twee delen:

  • Het geldende uur- of dagtarief van de parkeerplaats (afhankelijk van het type parkeerplaats; in het gebied voor vergunninghouders betaalt u het tarief van een dagvergunning)
  • De kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslag (€ 61,00).