Maatregelen Coronavirus – UPDATE 15 DECEMBER

Update dinsdag 15 december

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet in de aanpak van het coronavirus 14 december jl. heeft genomen, heeft ook ParkerenDelft haar werkwijze moeten aanpassen. Dit om haar medewerkers en klanten te beschermen en bij te dragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. Vanaf dinsdag 15 december geldt het volgende m.b.t. onze dienstverlening:

 • We hebben nog slechts een minimale bezetting en medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis; dit heeft gevolgen voor onze bereikbaarheid en snelheid van reageren.
 • Onze balie is tot nader orde gesloten en het is niet meer mogelijk balie afspraken te maken; alle lopende afspraken zullen worden afgebeld en verzet.
 • Onze klantservice is wel bereikbaar, echter beperkt. Van maandag t/m vrijdag nog slechts van 09:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.
 • Wij verzoeken u al uw vragen via e-mail (klantenservice@parkerendelft.com) aan ons te stellen.
 • De handhaving op straat middels de scan-auto zal wel gewoon doorgaan.

Management team ParkerenDelft

 

Update donderdag 5 november

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet in de aanpak van het coronavirus 3 november jl. heeft genomen, heeft ook ParkerenDelft haar werkwijze moeten aanpassen. Dit om haar medewerkers en klanten te beschermen en bij te dragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. Vanaf donderdag 5 november geldt het volgende m.b.t. onze dienstverlening:

 • We hebben nog slechts een minimale bezetting en medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis; dit heeft gevolgen voor onze bereikbaarheid en snelheid van reageren.
 • Onze balie is tot nader orde gesloten en het is niet meer mogelijk balie afspraken te maken; alle lopende afspraken zullen worden afgebeld en verzet.
 • Onze klantservice is wel bereikbaar, echter beperkt. Van maandag t/m vrijdag nog slechts van 09:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.
 • Wij verzoeken u al uw vragen via e-mail (klantenservice@parkerendelft.com) of telefonisch (015 – 200 10 46) aan ons te stellen.
 • De handhaving op straat middels de scan-auto zal wel gewoon doorgaan.

Het management team beoordeelt dagelijks de situatie en neemt zo nodig aanvullende maatregelen. Bij wijzigingen in de genomen maatregelen, zullen wij u hiervoor via onze website en de sociale media berichten.

Management team ParkerenDelft

 

Update donderdag 15 oktober

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet in de aanpak van het coronavirus 13 oktober jl. heeft genomen, heeft ook ParkerenDelft haar werkwijze moeten aanpassen. Dit om haar medewerkers en klanten te beschermen en bij te dragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. Vanaf vrijdag 16 oktober geldt het volgende m.b.t. onze dienstverlening:

 • We hebben nog slechts een minimale bezetting en medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis; dit heeft gevolgen voor onze bereikbaarheid en snelheid van reageren.
 • Onze balie is tot en met 14 november gesloten en het is niet meer mogelijk balie afspraken te maken; alle lopende afspraken zullen worden afgebeld en verzet.
 • Onze klantservice is wel bereikbaar, echter beperkt. Van maandag t/m vrijdag nog slechts van 09:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.
 • Wij verzoeken u al uw vragen via e-mail (klantenservice@parkerendelft.com) of telefonisch (015 – 200 10 46) aan ons te stellen.
 • De handhaving op straat middels de scan-auto zal wel gewoon doorgaan.

Het management team beoordeelt dagelijks de situatie en neemt zo nodig aanvullende maatregelen. Bij wijzigingen in de genomen maatregelen, zullen wij u hiervoor via onze website en de sociale media berichten.

Management team ParkerenDelft

Update maandag 1 juni

Vanaf maandag 1 juni zijn de tijdelijk opschorting van de blok- en venstertijden niet meer van kracht en gelden weer de regels zoals die vóór de Corona-crisis van kracht waren. Dit betekent:

 • De normale venstertijden voor zwaar verkeer zijn weer van kracht. Zie onze website.
 • De normale bloktijden zijn weer van kracht
 • Een verplichte ontheffing voor het inrijden van de binnenstad is vereist (dit was overigens al het geval sinds 21 april)

Zie het bericht hierover op de website van de gemeente.

Update dinsdag 21 april

B&W van gemeente Delft heeft het besluit genomen dat alle voertuigen die het autoluwe deel van de binnenstad in willen rijden, voorzien moeten zijn van een ontheffing. Tijdelijk blijven de bloktijden en venstertijden opgeschort, laden en lossen blijft hierdoor de hele dag mogelijk voor ontheffingshouders. Zie het bericht hierover op de website van de gemeente.

Dit is dus een verscherping van de regels die op 31 maart aangekondigd werden.

Ontheffing kunt u aanvragen via onze website.

Update dinsdag 31 maart

De beperkte tijden om de binnenstad in te mogen rijden zijn tijdelijk opgeheven. Vanwege het coronavirus is het namelijk belangrijk dat alle winkels goed bevoorraad kunnen worden. De gemeente Delft heeft dan ook besloten dat de bevoorrading nu ook ‘s nachts mag plaatsvinden. Probeer wel onnodige geluidshinder te voorkomen.

Alleen voor laad- en losactiviteiten, hoeft u tijdelijk geen ontheffing aan te vragen om het autoluwe gebied in te rijden. (zie de site van de gemeente Delft).

Update dinsdag 24 maart

Om de verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te beperken is een goede hygiëne van groot belang. Het betalen bij de betaalautomaten op straat en in onze garages zou hierin een risico kunnen zijn en we hebben dan ook de volgende adviezen voor u.

Update maandag 23 maart

De maatregelen die we vorige week getroffen hebben (zie hieronder) blijven voorlopig ook deze week onverkort van kracht. Met deze maatregelen verwachten we het risico op besmetting en verspreiding te minimaliseren en toch onze dienstverlening op een aanvaardbaar peil te kunnen houden.

Door de minimale bezetting zou het echter kunnen zijn dat u problemen ondervindt als u ons belt en u langer dan normaal “in de wacht hangt”. Stuur ons in dat geval een mail (klantenservice@parkerendelft.com), dan beantwoorden wij uw vraag op een moment dat het iets rustiger is.

Maandag 16 maart

Naar aanleiding van de verregaande, aanvullende maatregelen die het kabinet in de aanpak van het coronavirus op 15 maart j.l. heeft genomen, heeft ook ParkerenDelft verdere maatregelen getroffen om haar medewerkers en klanten te beschermen en de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vanaf vandaag geldt het volgende m.b.t. onze dienstverlening:

 • We hebben nog slechts een minimale bezetting en medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis; dit heeft gevolgen voor onze bereikbaarheid en snelheid van reageren.
 • Onze klantservice is op werkdagen nog slechts bereikbaar van 09:00 tot 18:00.
 • Wij verzoeken u en al uw vragen via e-mail (klantenservice@parkerendelft.com) of telefonisch (015 – 200 10 46) aan ons te stellen.
 • Het is tot en met 6 april niet meer mogelijk balie afspraken te maken; alle lopende afspraken zullen worden afgebeld en verzet.
 • De handhaving op straat middels de scan-auto zal wel gewoon doorgaan.

Het management team beoordeelt dagelijks de situatie en neemt zo nodig aanvullende maatregelen. Bij wijzigingen in de genomen maatregelen, zullen wij u hiervoor via onze website en de sociale media berichten.

Management team ParkerenDelft