Gehandicaptenparkeerkaart particulier

De Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is bedoeld voor mensen die zich vanwege een handicap niet meer dan 100 meter te voet kunnen voortbewegen.
Als u voor langere tijd (langer dan zes maanden) een probleem heeft met het lopen van deze afstand, dan kunt u voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking komen. Hiermee kunt u dicht bij uw bestemming parkeren op een gehandicapten parkeerplaats. Als u ook uw kenteken registreert (als inwoner van Delft) of een gehandicaptenparkeervergunning aanvraagt (als inwoner buiten Delft), kunt u gratis op parkeerplaatsen staan voor vergunninghouders en plaatsen voor betaald parkeren. Klik hier om te zien waar u mag parkeren

Het is mogelijk dat een gehandicaptenparkeerkaart voor een bepaalde tijd wordt afgegeven. Dit is meestal het geval als u een tijdelijke loopbeperking heeft waarbij herstel mogelijk is.
Direct een gehandicaptenparkeerkaart particulieren aanvragen

Bekijk de folder

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten.

U kunt hiervoor in aanmerking komen als u zelf een auto of brommobiel bestuurt en de loopafstand die u aan één stuk, eventueel met loophulpmiddel, kunt overbruggen minder dan 100 meter is.

Voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen:

 • U bent permanent rolstoel gebonden. U bent niet in staat om, met ondersteuning van begeleider of loophulpmiddel, enkele passen te lopen.
 • De loopafstand die u aan één stuk kunt overbruggen, eventueel met loophulpmiddel, is minder dan 100 meter én u bent voor uw vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder. U heeft dus voortdurend hulp nodig bij het lopen én u kunt niet alleen wachten als de bestuurder de auto elders parkeert.

Voorbeelden

 • U kunt met uw rollator circa 50 meter lopen en u heeft geen hulp nodig bij het lopen. U kunt (eventueel zittend op een rollator of een bankje) blijven wachten tot de bestuurder de auto elders heeft geparkeerd. U komt niet in aanmerking voor een passagierskaart.
 • Uw zoon kan minder dan 100 meter lopen. Door een verstandelijke beperking is het bovendien onveilig om hem alleen te laten wachten terwijl u de auto parkeert. Uw zoon komt wel in aanmerking voor een passagierskaart.
 • Omdat u maar 10 meter kunt lopen, maakt u buitenshuis gebruik van een rolstoel. De rolstoel is opvouwbaar en wordt meegenomen in de auto. U komt niet in aanmerking voor een passagierskaart, omdat u niet permanent rolstoel gebonden bent.

U komt hiervoor in aanmerking als u permanent rolstoel gebonden bent en zelf een auto of brommobiel bestuurt.

Een Europese gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig en geldt voor heel Nederland en de landen van de Europese Unie. Ongeveer twee maanden voordat uw kaart verloopt, ontvangt u bericht dat u een nieuwe kunt aanvragen.

U mag de gehandicaptenparkeerkaart alleen gebruiken als het parkeren rechtstreeks met uzelf verband houdt. Bij misbruik wordt de kaart ongeldig verklaard en ingenomen. Een kaart die verlopen is of die u niet meer gebruikt, moet u inleveren bij de gemeente.
Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Momenteel worden er allen nog Europese gehandicaptenparkeerkaarten uitgegeven. Een regionale gehandicaptenparkeerkaart wordt alleen uitgegeven als u al een regionale kaart heeft en nog steeds aan de onderstaande voorwaarden voldoet. 

 • U bent bestuurder van een motorvoertuig en kunt zich vanwege uw handicap zonder hulp van een ander meer aan 100 meter, maar niet meer dan 200 meter te voet voortbewegen.
 • De regionale parkeerkaart is kentekengebonden en kunt u alleen gebruiken in de regio Haaglanden (Delft, Wassenaar, Den Haag, Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer). Bij het wijzigen van een kenteken moet u een vervangende regionale parkeerkaart aanvragen.

.

.

Tarieven 2024

De tarieven voor een Europese of regionale gehandicaptenparkeerkaart per 1 januari 2024 zijn:

 • Waarbij medisch dossier noodzakelijk is: € 252,15
 • Waarbij geen medisch onderzoek nodig is: € 70,00
 • Vervangende kaart bij verlies of diefstal: € 13,85
 • Vervangen regionale parkeerkaart bij wijzigen kenteken: € 13,85

Na uw aanvraag kan het zijn dat u een medische keuring moet ondergaan. Op basis hiervan wordt besloten of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart en hoe lang deze geldig is. Teruggave van het bedrag is niet mogelijk als uw aanvraag wordt afgewezen. Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan in de gemeente waar u woont. Is dit in Delft? Vraag de kaart dan aan in het parkeerloket. Inloggen doet u met uw DigiD. Betalen kan via creditcard of iDEAL. De totale afhandeling duurt 8 weken.

Gehandicaptenparkeerkaart verloren of kwijt

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren of kwijtgeraakt? Dan kunt u op afspraak bij ons loket aan de Zuidwal 14 een nieuwe (duplicaat) kaart aanvragen. U hoeft hiervoor geen aangifte te doen bij de politie. Bij verlies of diefstal is de afhandeltijd voor een nieuwe parkeerkaart meestal 2 werkdagen.

Bezwaar of klacht

Is uw aanvraag afgewezen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken na dit besluit een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft. Vermeld duidelijk dat het om een bezwaarschrift gaat en vermeld de reden waarom u het niet eens bent met de afwijzing.

.