Aangescherpte controle bij uitgifte en wijzigen ontheffingen

ParkerenDelft start op 1 september 2023 met het actief controleren van de gestelde eisen bij het aanvragen en verlengen van een ontheffing voor het autoluwplus-gebied in Delft. Dit geldt voor de aanvragen van dag ontheffingen en voor het aanvragen en wijzigen van vaste (jaar)ontheffingen voor het inrijden van autoluwplus-gebied in Delft.

Waarom wordt er actief gecontroleerd bij het aanvragen van een ontheffing?

Delft heeft een autoluwe binnenstad. Alleen ontheffinghouders mogen het gebied inrijden. De gemeente Delft stelt eisen aan een ontheffing. Zo kijkt de gemeente naar kenmerken van een voertuig, zoals gewicht, afmetingen en het type brandstof. Een snor- en bromfiets moet elektrisch zijn om een ontheffing te kunnen krijgen voor het autoluwplus-gebied. Hier is nooit actief op gecontroleerd omdat het ontheffingen systeem dit niet kon. Met het nieuwe systeem kan dit wel. Om de binnenstad van Delft bereikbaar, veilig en leefbaar te houden is het belangrijk dat er gecontroleerd wordt op de gestelde eisen.

De beleidsregels, inclusief de overgangstermijnen, die de gemeente Delft heeft vastgesteld zijn op deze website na te lezen.

Wat betekent dit voor u?

  1. Vanaf 1 september 2023 is het niet meer mogelijk een dagontheffing aan te vragen als niet voldaan wordt aan de gestelde eisen. Eén van die eisen is dat een brom- en snorfiets elektrisch is.
  2. Vanaf 1 september 2023 is het niet meer mogelijk om kentekens op (vaste) ontheffingen te wijzigen in kentekens van voertuigen die niet voldoen aan de gestelde eisen.
  3. Voor bewoners/bedrijven binnen het autoluwplusgebied geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Op 1 september 2024 moeten alle ontheffingen van deze bewoners en bedrijven voldoen aan de gestelde eisen. Kentekens van voertuigen die niet voldoen aan de gestelde eisen en voorkomen op een ontheffing, zullen op 1 september 2024 verwijderd worden.
  4. Voor bewoners/bedrijven buiten het autoluwplusgebied geldt een overgangsperiode van 6 maanden. Op 1 maart 2024 moeten alle ontheffingen van deze bewoners en bedrijven voldoen aan de gestelde eisen. Kentekens van voertuigen die niet voldoen aan de gestelde eisen en voorkomen op een ontheffing, zullen op 1 maart 2024 verwijderd worden.