Eén regisserende parkeerorganisatie

College wil één regisserende parkeerorganisatie voor Delft

Het college wil verschillende uitvoerende parkeertaken onder regie brengen van ParkerenDelft B.V. De regie over de uitvoering van het straat- en garage parkeren ligt dan bij één organisatie. Daarmee wil het college toewerken naar een optimaal gebruik van de schaarse parkeerruimte in Delft en een besparing in de parkeerketen vanaf 2017.

In de huidige situatie zijn parkeertaken verdeeld tussen de gemeente en ParkerenDelft. ParkerenDelft is verantwoordelijk voor het garage parkeren. De gemeente is verantwoordelijk voor het straat parkeren en is en blijft dat voor het integrale parkeerbeleid.

Door uitvoerende parkeertaken en regie in één organisatie onder te brengen (het Integraal Exploitatiebedrijf Parkeren) verwacht het college dat deze taken efficiënter, slagvaardiger, klantvriendelijker en professioneler kunnen worden uitgevoerd.

Een nieuwe functie wordt de parkeerregisseur, die het gezicht van het parkeerbedrijf wordt. Parkeren is volgens het college een steeds belangrijker instrument in het stimuleren van de economische vitaliteit van de binnenstad en een gastvrije stad. De regisseur kent de maatschappelijke groeperingen in de binnenstad en weet goed om te gaan met de belangen van ondernemers, winkeliers, bewoners en gemeente.

Het college wil dat ParkerenDelft het nieuwe integrale parkeerbedrijf wordt. ParkerenDelft heeft laten zien dat het beschikt over alle ins en outs van parkeren en heeft goede contacten