Bezwaar

Check goed welke ‘bon’ u ontvangen heeft. Er zijn 2 soorten ‘parkeerboetes of parkeerbonnen’.

Een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangt u indien u niet of te weinig heeft betaald voor uw parkeerplaats of niet beschikte over een geldige vergunning. U ontvangt een naheffingsaanslag per post en deze wordt door een partij in opdracht van ParkerenDelft geïnd. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over betalen en bezwaar.

Een aankondiging van beschikking ontvangt u omdat u fout of slordig heeft geparkeerd – bijvoorbeeld op de stoep of in een bocht – of omdat u een geslotenverklaring heeft gepasseerd (verboden om in te rijden). U ontvangt via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) informatie hoe u deze kunt betalen en hoe u bezwaar kunt maken.

Vragen en bezwaar maken naheffingsaanslag

Bent u het niet eens met uw naheffingsaanslag? Dan heeft u de mogelijkheid om dat tot 6 weken na datum overtreding kenbaar te maken bij Tobias Fiscaal, de partij die voor ons de naheffingsaanslagen int.

Voor vragen aangaande de de naheffingsaanslag kunt u contact opnemen met Tobias Fiscaal op telefoonnummer 085 – 111 95 36 of per e-mail parkeren@tobiasfiscaal.nl

Indien u een probleem heeft ondervonden met het aanmelden van uw bezoek op de bezoekersvergunning en daardoor een naheffingsontslag heeft gekregen, kunt u maximaal een keer per kalenderjaar een coulanceverzoek doen via onze coulanceregeling.

Wanneer is bezwaar zinvol?

In sommige gevallen kunt u met succes bezwaar maken tegen uw naheffingsaanslag, in andere gevallen kan dat niet.

U kunt tegen de naheffingsaanslag bezwaar maken als u:

  • kunt aantonen dat u wel een geldig parkeerrecht heeft
  • een geldige vergunning heeft voor de locatie die op de aanslag staat vermeld

Wij wijzen uw bezwaar onder andere in de volgende situaties af:

  • de parkeerautomaat defect was en u daar toch heeft geparkeerd zonder te betalen
  • u een gehandicaptenparkeerkaart heeft maar het kenteken van de auto waarin u reed niet heeft aangemeld en op een ‘gewone’ parkeerplaats heeft geparkeerd
  • u niet wist dat u moest betalen. Waar betaald parkeren geldt, is dat met borden aangegeven.
  • u een parkeervergunning voor een ander gebied heeft