Welke 'bon' heeft u ontvangen

Check goed welke ‘bon’ u ontvangen heeft. Er zijn 2 soorten ‘parkeerboetes of parkeerbonnen’.

Een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangt u indien u niet of te weinig heeft betaald of niet beschikte over een geldige vergunning. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over betalen en bezwaar.

Een aankondiging van beschikking ontvangt u omdat u fout of slordig heeft geparkeerd, of omdat u een geslotenverklaring heeft gepasseerd (verboden om in te rijden). U ontvangt via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) informatie hoe u deze kunt betalen en hoe u bezwaar kunt maken.

Vragen en bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw naheffingsaanslag? Dan heeft u twee mogelijkheden om dat kenbaar te maken:

  • Bij ParkerenDelft. Dit kan tot 3 dagen na datum overtreding. U kunt het formulier invullen of uw verzoek per mail kenbaar maken aan klantenservice@parkerendelft.com. Vermeld in ieder geval uw kenteken, de datum van overtreding en de reden waarom u het niet eens bent met uw naheffingsaanslag. U ontvangt binnen 72 uur een reactie.
  • Bij Invoned, tot 6 weken na datum overtreding. U kunt  binnen 6 weken na de datum van de overtreding bezwaar indienen bij Invoned. Dit kan ook als ParkerenDelft uw verzoek heeft afgewezen.
    U kunt digitaal bezwaar maken bij Invoned. Kijk hiervoor op delft.invoned.nl.

Indien u een probleem heeft ondervonden met uw bezoekerskaart. Kunt u maximaal een keer per kalenderjaar een coulanceverzoek doen via onze coulanceregeling

Wanneer is bezwaar zinvol?

In sommige gevallen kunt u met succes bezwaar maken tegen uw naheffingsaanslag. In andere gevallen kan dat niet.

U kunt tegen de naheffingsaanslag bezwaar maken als u:

  • kunt aantonen dat u wel een geldig parkeerrecht heeft
  • een geldige vergunning heeft voor de locatie die op de aanslag staat vermeld

Invoned wijst uw bezwaar af als:

  • de parkeerautomaat defect was en u daar toch heeft geparkeerd zonder te betalen
  • u een gehandicaptenparkeerkaart heeft maar het kenteken van de auto waarin u reed niet heeft aangemeld en op een ‘gewone’ parkeerplaats heeft geparkeerd
  • u niet wist dat u moest betalen. Waar betaald parkeren geldt, is dat met borden aangegeven.
  • u een parkeervergunning voor een ander gebied heeft