Bezwaar

Check goed welke ‘bon’ u ontvangen heeft. Er zijn 2 soorten ‘parkeerboetes of parkeerbonnen’.

Een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontvangt u indien u niet of te weinig heeft betaald voor uw parkeerplaats of niet beschikte over een geldige vergunning. U ontvangt een naheffingsaanslag per post via Tobias Fiscaal. Deze partij int de naheffingsaanslagen in opdracht van ParkerenDelft. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over betalen en bezwaar.

Een aankondiging van beschikking ontvangt u omdat u fout of slordig heeft geparkeerd – bijvoorbeeld op de stoep of in een bocht – of omdat u een geslotenverklaring heeft gepasseerd (verboden om in te rijden). U ontvangt via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) informatie hoe u deze kunt betalen en hoe u bezwaar kunt maken.

Vragen en bezwaar maken naheffingsaanslag

Heeft u vragen of bent u het niet eens met uw naheffingsaanslag? Dan heeft u de mogelijkheid om tot 6 weken na datum overtreding een bezwaar in te dienen via de website delft.digitaalparkeerloket.nl. Kijk onderaan deze pagina of bezwaar maken zinvol is. Een uitspraak op bezwaar kan lang duren en wellicht is de coulanceregeling voor u een betere optie.

Bij vragen over uw betaling kunt u contact opnemen met Tobias Fiscaal. Dit kan per mail naar parkeren@tobiasfiscaal.nl of telefonisch op telefoonnummer 088 – 528 40 84.
Deze gegevens staan ook op de naheffingsaanslag vermeld.

Indien u een probleem heeft ondervonden met het aanmelden van uw bezoek op de bezoekersvergunning en daardoor een naheffingsontslag heeft gekregen, kunt u maximaal een keer per kalenderjaar een coulanceverzoek doen via onze coulanceregeling.

Belangrijk:

Vanaf 5 april 2021 is de werkwijze vanuit ParkerenDelft aangepast naar een uniforme werkwijze die ook bij andere gemeenten wordt gehanteerd. Het indienen van een bezwaar ontheft u dan niet meer van de verplichting tijdig te betalen. Wanneer de naheffingsaanslag wordt vernietigd, storten wij het betaalde bedrag terug op uw rekening.

Wanneer is bezwaar zinvol?

In sommige gevallen kunt u met succes bezwaar maken tegen uw naheffingsaanslag, in andere gevallen kan dat niet.
Kijk voor de meest gestelde vragen op www.tobiasfiscaal.nl of delft.digitaalparkeerloket.nl.

U kunt tegen de naheffingsaanslag bezwaar maken als u:

  • kunt aantonen dat u wel een geldig parkeerrecht heeft
  • een geldige vergunning heeft voor de locatie die op de aanslag staat vermeld

Wij wijzen uw bezwaar onder andere in de volgende situaties af:

  • de parkeerautomaat defect was en u daar toch heeft geparkeerd zonder te betalen
  • u een gehandicaptenparkeerkaart heeft maar het kenteken van de auto waarin u reed niet heeft aangemeld en op een ‘gewone’ parkeerplaats heeft geparkeerd
  • u niet wist dat u moest betalen. Waar betaald parkeren geldt, is dat met borden aangegeven.
  • u een parkeervergunning voor een ander gebied heeft