Per 1 december 2019 gereguleerd parkeren in het Agnetapark en de Bomenwijk (inclusief Oude IJsbaan)

De parkeergebieden D en E worden per 1 december 2019 vergroot aangezien een aantal wijken aan de rand van gereguleerd gebied te maken heeft met parkeeroverlast als gevolg van uitwijkgedrag. Het Agnetapark en de Bomenwijk (inclusief Oude IJsbaan) worden toegevoegd aan de bestaande parkeergebieden D en E. Op die manier blijft de parkeerdruk beheersbaar, wat ten goede komt aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van deze wijken.

Straten waarvoor (geheel of gedeeltelijk) per 1 december 2019 gereguleerd parkeren wordt ingevoerd:

Uitbreiding gebied D: Het Agnetapark

 • Robert Koumansplein
 • Wallerstraat
 • Vijver Zuid
 • Vijver Noord
 • Verkadestraat

Uitbreiding gebied E: Bomenwijk inclusief Oude IJsbaan
Uitbreiding gebied E

 • Oudraadtweg
 • Goudenregenlaan
 • Lijsterbeslaan
 • Prunuslaan
 • Lindelaan
 • Tweemolentjeskade
 • Esdoornlaan
 • Meidoornlaan
 • Appelstraat
 • Wilgenlaan
 • Elzenlaan
 • Oude IJsbaan

Bent u bewoner en wilt u meer informatie? Hier vindt u nadere informatie over de uitbreiding van gebied D (Het Agnetapark) en E (Bomenwijk inclusief Oude IJsbaan).